Plan Zajęć

 
Grafik może ulec zmianie
W celu uzyskania informacji oraz rezerwacji zajęć
prosimy o kontakt z recepcją klubu, tel. 667 027 307 
Informujemy o uzyskaniu Subwencji Finansowej i wskazujemy że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.
 
Copyright ©2017 Agnieszka Florek. flobit@op.pl, All Rights Reserved.